Klantenservice

Tinika BV
Walnootberg 14
3755 BP Eemnes
T +31 35 720 0120 – telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 13.00 uur
@ info@powair.nl

Verzending

Bestellingen worden verzonden van maandag tot en met donderdag. Bestellingen die na donderdag 15.00 uur worden gedaan, worden op maandag verzonden. Onze pakketten worden door GLS thuisbezorgd of afgeleverd op een door u opgegeven adres.

We verzenden naar Nederland, België en Duitsland. Bij bestellingen met een waarde van € 30,- of meer brengen wij geen verzendkosten in rekening. De verzendkosten voor bestellingen met een waarde tot € 30,- variëren per product, met een maximum van € 4,95 voor Nederland en € 5,75 voor België. Voor een verzending naar Duitsland brengen wij geen verzendkosten in rekening voor een bestelling met een waarde van € 35 of meer. De verzendkosten voor bestellingen met een waarde tot € 35,- variëren per product, met een maximum van € 7,75 voor Duitsland.

Bezorgtijden

GLS bezorgt de pakketten op werkdagen van maandag tot en met vrijdag en in Nederland meestal binnen 24 uur. Deze bezorgtijden staan echter niet vast en zijn niet gegarandeerd. De pakketten worden over de weg vervoerd, hierdoor kan bijvoorbeeld oponthoud in het verkeer voor vertraging zorgen.

Normale pakketbezorging door GLS

Een pakket wordt idealiter persoonlijk bezorgd. De ontvanger bevestigt vervolgens dat het pakket is aangenomen door zijn handtekening in de handscanner van de bezorger te zetten. Een ander lid van het huishouden mag ook namens de geadresseerde het pakket aannemen.

Als er niemand thuis is

GLS vraagt een van de buren of ze het pakket kunnen aannemen. Als geen van de buren het pakket kan aannemen, neemt GLS het mee terug naar haar depot. In beide gevallen laat de bezorger een zogeheten “Niet Thuis Bericht” achter met belangrijke informatie, zoals de naam van de buren of informatie over de afleveropties.

De “Niet Thuis Code”

Op het Niet Thuis Bericht staat een “Niet Thuis Code”. Met deze code of met het pakketnummer en de postcode kan de ontvanger het pakket online volgen, bijvoorbeeld op een smartphone. De Niet Thuis Code is met name belangrijk als GLS het pakket naar het depot heeft teruggebracht. De ontvanger kan dan online, met het nummer en de postcode, zelf bepalen wat de volgende stap is.

Afleveropties na een Niet Thuis Bericht:

Als een pakket naar het depot is teruggebracht, biedt GLS de volgende opties:

 • Het pakket opnieuw laten aanbieden op hetzelfde bezorgadres. Voor de beschikbare bezorgdata worden tijdvensters van drie uur opgegeven.
 • Het pakket zelf bij het GLS-depot of een GLS PakketShop afhalen. Het pakket blijft in het depot of de PakketShop en kan binnen vijf werkdagen opgehaald worden. Indien het pakket niet opgehaald is binnen deze vijf werkdagen wordt het pakket retour gestuurd naar de afzender. Wilt u het pakket nogmaals verzonden hebben, zullen er verzendkosten in rekening gebracht worden.
 • Het pakket weigeren. Het pakket wordt retour afzender gestuurd. Wilt u het pakket als nog ontvangen, zullen er verzendkosten in rekening gebracht worden.

Voortgang van uw bestelling

Nadat het pakket is ingepakt, ontvangt u een e-mail met een Track & Trace link. Via die link kunt u de levering van uw pakket bekijken en volgen.

Retourneren

Indien u niet tevreden bent, dan kunt u het product binnen 14 dagen aan PowAir retourneren. Het product dient onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retour te worden gestuurd. Het product mag door u worden beoordeeld en bekeken, maar niet worden getest of gebruikt. Alle labels, etiketten en bijhorende informatie dienen aanwezig te zijn op en bij het product.

Retourzending versturen

De verzendkosten van een retourzending zijn voor uw eigen rekening en risico. Vraag bij het Postkantoor om een Track & Trace code en bewaar die goed.

Sluit het volledig ingevulde retourformulier + kopie van de factuur bij in het pakket en stuur het retour naar:

PowAir
afdeling retouren
Walnootberg 14
3755 BP Eemnes
Nederland

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit